12.10.06

வாசல்குகையின் உள்ளிருந்து

1.10.06

Tractor


2002 இல் வன்னிக்குச் சென்ற போது வெண்புறா செயற்கை உறுப்பு தொழில் நுட்ப நிறுவனத்தில் எடுக்கப் பட்டது

28.9.06

ஜூலியா


Munich, Germany
6.5.2006


Munich, Germany
6.5.2006


Munich, Germany
6.5.2006


Munich, Germany
6.5.2006


Munich, Germany
6.5.2006

Romeo und Julia

27.9.06

பகை வந்த வாசலில்

சிறையுண்ட வாழ்வில் பயம் வந்து சேரும்
நிமிர்கின்ற போது பலம் வந்து சேரும்வன்னி - கிளிநொச்சி
30.10.2002

19.9.06

இயற்கைஅவுஸ்திரேலியா மெல்பேர்ணில்
ஜனவரி - 2006

18.9.06

மஞ்சள் றோஜா


அவுஸ்திரேலியா மெல்பேர்ணில்
ஜனவரி - 2006

6.2.06

எடித்வெல் கடற்கரையிலிருந்து...

அவுஸ்திரேலியா மெல்பேர்ண் எடித்வெல் கடற்கரையிலிருந்து சில காட்சிகள்


21.1.2006


21.1.2006


21.1.2006


21.1.2006