27.7.05

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி, சிதம்பருத்தி, செவ்வரத்தை, சிதம்பரத்தை...
எது சரி...?


என் வீட்டு பல்கணியில் முந்தநாள் ஒற்றைச் செம்பருத்தி பூத்தது. அதை எனது கமராவுக்குள் அடக்க முயன்றேன். ஏனோ பளிச்செண்டு வரவில்லை. கலங்கலாகவே வந்தது.


நேற்று இரண்டு பூக்கள் பூத்தன. அவையோடும் முயற்சித்துப் பார்த்தேன். எதிர் பார்த்தது போல வரவில்லை.


பக்கத்தில் இருந்த கக்ருஸ் பூவும் செம்பருத்தி போலச் சிவப்பு. கக்ருஸின் தமிழ்ப்பெயர் தெரியவில்லை. கள்ளிச்செடியின் ஒரு வகையாக இருக்கலாம்.

10.7.05

நதி


அடுத்ததா என்னத்தை இழுத்து நிலத்திலை போடலாம்...!